Блъш
Блъш Мавруд

Информация за виното

Тип вино: Розово сухо вино

Регион: Тракийска низина

Реколта: 2023

Произход на гроздето: БИО грозде от собствени насаждения, неполивни.

Идея: Да създадем едно интересно и освежаващо вино с минимална намеса от наша страна, при което разчитаме основно на качествата на гроздето.

Винификация: Ръчен гроздобер в края на септември. Нежно пресуване на цяло грозде. Спонтанна ферментация на гроздовия сок в инокс. След приключване на ферментацията е са използвани щадящи дози бистрител с растителен произход. Няма контакт с дървесина. Преди бутилиране се добавят максимум до 50 мг/л сулфити.

Енолог: Татяна Стефанова, Димитър Иванов

Технически данни:

Алкохол: 11,0 Об.%
Остатъчни захари: 1,0 г/л
Киселини: 5,6 г/л
Летливи к-ни: 0,5 г/л
Общ серен диоксид: 50 мг/л